EN
|
Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 15. Maddesine göre Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ÜST YÖNETİM
     
  Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI  
  Rektör  
     
Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ Prof. Dr. Aydın HİM Prof. Dr. Kamil GÜREL
Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı
DEKANLAR
     
Prof. Dr. Ekrem GÜREL Prof. Dr. Tarık VURAL Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Eğitim Fakültesi Dekan V.
     
Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU Prof. Dr. Ömer ÖZYURT Prof. Dr. Ahmet Serkan ECE
Tıp Fakültesi Dekan V. Mühendislik Fakültesi Dekan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
     
Prof. Dr. Ali KELEŞ Prof. Dr. Mithat ZEYDAN Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Teknoloji Fakültesi Dekanı İletişim Fakültesi Dekan V.
     
Prof. Dr. Bilal GÖKKIR Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Prof. Dr. Aydın HİM
İlahiyat Fakültesi Dekanı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Mimarlık Fakültesi Dekan V.
     
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN Prof. Dr. Nazmiye YILDIRIM Prof. Dr. Asım SALDAMLI
Hukuk Fakültesi Dekanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Turizm Fakültesi Dekanı
     
Prof. Dr. Ümid KARLI Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ  
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı  
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (Senato tarafından seçilen)
     
Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK Prof. Dr. Erol AYAZ Prof. Dr. Ahmet OCAK
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
     
Murat TOK Genel Sekreter (Raportör)