EN
|
Yönetim Kadrosu
Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI
Rektör
Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ
Rektör Yardımcısı
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Gerede Meslek Yüksekokulu
Bolu Meslek Yüksekokulu
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bolu Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
İdari Personel Muvafakat Komisyonu
Konut Tahsis Komisyonu Başkanlığı
Rektörlüğe Bağlı Birimlerdeki Disiplin Kurulu Başkanı
Soruşturma Komisyonu Başkanlığı
Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği
Basım Merkezi
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Komisyon Başkanı
Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerini Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi
İletişim Koordinatörlüğü
Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Kamil GÜREL
Rektör Yardımcısı
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yenilikçi Gıda Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
Proje Destek Ofisi
Makale Destek Ofisi
Kalite Komisyonu
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanlığı
Bolu Teknoloji Geliştirme Bölges
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Başkanlığı
Akademik Değerlendirme Kurulu Başkanı
Covid-19 Danışma ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
İç Kontrol Standartları Kurul Başkanlığı
Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre Koordinatörlüğü
İzzet Baysal Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Aydın HİM
Rektör Yardımcısı
Spor Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Turizm Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mengen Meslek Yüksekokulu
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Erasmus Koordinatörlüğü
Farabi Koordinatörlüğü
Mevlana Koordinatörlüğü
Uluslararası İlişkiler Ofisi
YÖKSİS
Yabancı Uyruklu Personel İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı
Mevzuat Komisyonu Başkanlığı
Etik Kurullar
Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü
Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Araştırma Merkezi
İhsan AĞCAN
Genel Sekreter
İsmail TEMEL
Genel Sekreter Yardımcısı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İstatistik Birimi
Basımevi
Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
Koordinasyon
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma
Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
İzzet Baysal Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Nihani Yıldırım
Genel Sekreter Yardımcısı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yazı ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Disiplin ve Ceza İşleri Birimi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Koordinasyon
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Turizm Fakültesi Dekanlığı
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Türk Dili Bölüm Başkanlığı