EN
|
BAİBÜ Uluslararası
 

 

Uluslararası Öğrenci Adaylarının Dikkatine 

Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü uluslararası öğrenci kontenjanları ile ilgili herhangi bir kurum veya kuruluşa öğrenci adayları için üniversitemiz programlarına yerleşme garantisi vermemektedir. Üniversitemiz adını kullanarak bu tür taahhütlerde bulunan veya kendilerine üniversitemiz adına hazırlanmış sahte kabul belgeleri düzenleyen kuruluşlar hakkında uluslararası öğrenci adaylarımızın mağdur olmamaları açısından dikkatli olmaları gerektiğini önemle hatırlatırız. Üniversitemiz kabul belgelerini doğrulanabilir karekod uygulaması ile düzenlemektedir ve adayların başvuruda kullandıkları posta adreslerine üniversitenin resmi eposta hesaplarından gönderilmektedir ve online başvuru sisteminden ulaşılabilmektedir. Uluslararası öğrenci adaylarının üzerinde doğrulanabilir karekod olmayan kabul belgeleri düzenleyen kuruluşlara itibar etmemelerini rica ederiz.  

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Programlarına Başvuru

Uluslararası öğrencilerin 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi için lisans ve ön lisans programlarına başvuru takvimi aşağıdaki gibidir. 

 

TERCİH BAŞVURULARI   

21 Haziran – 29 Temmuz 2021 (23:59'a kadar)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

30 Temmuz – 3 Ağustos 2021

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ADAYLARA BİLDİRİLMESİ

4 Ağustos 2021

YERLEŞTİRİLENLERİN ONLİNE KAYITLARI

4 Ağustos – 20 Ağustos 2021

YERLEŞTİRİLENLERİN KESİN KAYITLARI

4 Ağustos – 4 Ekim 2021

Kabul mektubunda belirtilen son ön kayıt tarihine kadar online ön kaydını gerçekleştirmeyen adaylar 2021 / 2022 Eğitim yılı için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

Programların eğitim dili ve yeterliliklerine ilişkin hususlar:

 • Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji ve Kimya Mühendisliği programlarında eğitim dili İngilizce olup İngilizce yeterlilik gerektirir.
 • Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık  programlarında eğitim Türkçe ve İngilizce olup Türkçe ve İngilizce yeterlilik gerektirir.
 • İlahiyat programı Arapça ve Türkçe yeterlilik gerektirir.
 • İlahiyat (Arapça) programı sadece Arapça yeterlilik gerektirir.
 • Diğer tüm programlarda eğitim Türkçe olup Türkçe yeterlilik gerektirir.
 • Dil yeterlilik sertifikaları olmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce veya Arapça hazırlık sınıfı okuyabilir, BAİBÜ-TÖMER’de Türkçe dil eğitimi alabilir. İngilizce ve Arapça hazırlık alanlar kayıtlı bulundukları programın bir yıllık katkı payını öderler. TÖMER'de eğitim alacaklar için Türkçe dil kursuna ilişkin ücretlere ve kurs programına TÖMER web sayfasından ulaşılabilir
 • İngilizce hazırlık eğitimden muaf olmak isteyen öğrencilerin 21-22 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Akademik Yılbaşı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavda BAŞARILI sayılmak için en az 60 puan (İngilizce Öğretmenliği ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümleri için 80 puan) almalısınız
 • Hazırlık eğitiminden muaf olmak istemeyenlerin Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavına girmelerine gerek yoktur. Sınava girmeyen öğrenciler A Grubu Başlangıç Seviyesi şubelerine yerleştirilirler.
 • Arapça hazırlık eğitimden muaf olmak isteyen öğrencilerin 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Akademik Yılbaşı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Arapça Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavda BAŞARILI sayılmak için en az 60 puan almalısınız
 • İngilizce ve Arapça Dil Hazırlık eğitim için daha detaylı bilgiye Yabancı Diller Yüksekokulu sayfasından (http://yabancidiller.ibu.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 

Kimler uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilir?

 • Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; aşağıdaki koşullardan birini sağlayanlar uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilirler.

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (Mavi kart sahibi olanlar)

3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. Vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

4) T.C. Uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar.

6) Türk vatandaşı olanlar veya vatandaşlıkların birisi Türk vatandaşlığı olan çifte uyrukluların lise eğitimlerini (uzaktan eğitim yapanlar hariç) yurt dışında tamamlamış olmaları gerekir. Bu durumdaki başvuru sahipleri yurt dışındaki eğitimlerini pasaport giriş-çıkış kayıtları ile belgelendirmek zorundadırlar.  

Not: Mavi kart sahipleri için Üniversite Senatosu tarafıdan ayrıca bir kontenjan ayrılmamıştır.   

Kimler uluslararası öğrenci olarak başvuru yapamaz?

 • Aşağıdaki koşullardan birini sağlayan kişinin başvurusu kabul edilmez.

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2) KKTC. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

4) Uyruklarından biri Türk olan çifte uyruklulardan ve Türk uyruklulardan orta öğretimşerini yurt dışında bulunmadan uzaktan eğitim yoluyla alanlar

 

Kayıtlar ve öğrenim ücreleri ile ilgili hususlar:

 • 2020-2021 akademik yılı için öğrencilerin ödeyecekleri harç ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 • Ödenen harç ücretlerinin geri iadesi yoktur 

Kayıt için gerekli belgeler:

a) Lise diploması: Aslının onaylı sureti (Aslı Türkçe veya İngilizce değil ise onaylı tercümesi)

b) Lise diploması denklik belgesi: Diplomanın Türkiye tarafından denk kabül edildiğini gösterir belge yurt dışında Türk Konsolosluklarından veya yurt içinde Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır

c) Transkript: Aslının onaylı sureti (Türkçe veya İngilizce değil ise onaylı tercümesi)(Diplomada başarı puanı var ise gerekli değil)

d) Pasaport veya kimlik: Aslının onaylı sureti (Aslı Türkçe veya İngilizce değil ise onaylı tercümesi)

e) Birinci dönem harç ücretinin yatırıldığını gösteren dekont (Dekontta Öğrenci adı ve programı belirtilmelidir) (Ziraat Bankası IBAN: TR 9400 0100 2564 9040 5510 5006)

f) Türkçe Dil Yeterlik Sertifikası (zorunlu değil)

g) İngilizce veya Arapça Dil Yeterlik Sertifikası (zorunlu değil)

h) 4 adet vesikalık fotoğraf

NOT: Kesin kayıtlar Rektörlük Öğrenci İşlerinde (Eski Rektörlük Binası giriş katı) şahsen yapılabilir. Posta ile yapılacak kayıtlar için belgelerin gönderileceği adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Eski Rektörlük Binası, Gölköy Kampüsü, 14030 Bolu, Türkiye.   


2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BİRİNCİ DÖNEM

İKİNCİ DÖNEM

TOPLAM (BİR YIL)

(TL)

Tıp Fakültesi

17500

17500

35000

Diş Hekimliği Fakültesi

15000

15000

30000

Mühendislik Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hukuk Fakültesi

4000

4000

8000

Ziraat Fakültesi

2750

2750

5500

Güzel Sanatlar Fakültesi

3500

3500

7000

Fen Edebiyat Fakültesi

(Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji)

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

2500

2500

5000

Fen Edebiyat Fakültesi (Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı)

Spor Bilimleri Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Turizm Fakültesi

İletişim Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi

2000

2000

4000

Meslek Yüksekokulları

1500

1500

3000

Yüksek Lisans ve Doktora programları

5000

5000

10000

İkinci Öğretim Programları

Lisans (İ.Ö.)

Ön Lisans (İ.Ö.)

 

4000

3000

 

4000

3000

 

8000

6000

 

Lisans Programları

Diş Hekimliği Fakültesi

        Diş Hekimliği

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği**

Müzik Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Resim Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji (İngilizce)*

Fizik (İngilizce)*

Kimya (İngilizce)*

Matematik (İngilizce)*

Psikoloji**

Sosyoloji

Sosyoloji (İÖ)

Tarih

Tarih (İÖ)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim****

Seramik****

Geleneksel Türk Sanatları****

Müzikoloji****

Hukuk Fakültesi

      Hukuk

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi (İÖ)

Maliye

Maliye (İÖ)

Uluslararası İlişkiler**

Uluslararası İlişkiler (İÖ)**

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat***

İlaiyat (Arapça)*****

İlahiyat (İÖ)***

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik (İÖ)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)

Radyo, Televizyon ve Sinema

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği (İngilizce)*

Makine Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi****

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği****

Tıp Fakültesi

Tıp

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizm İşletmeciliği

Turizm Rehberliği

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Tarla Bitkileri

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Finans ve Bankacılık

Pazarlama

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercim-Tercümanlık**

 

Ön lisans (2-yıllık) Programlar

Bolu Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

Elektrik

Elektronik Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı (İÖ)

İç Mekan Tasarımı

İç Mekan Tasarımı (İÖ)

Otomotiv Teknolojisi

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Tekstil Teknolojisi

Gerede Meslek Yüksekokulu

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bilgisayar Programcılığı

Deri Teknolojisi

İşletme Yönetimi

Kimya Teknolojisi

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Otomotiv Teknolojisi

Posta Hizmetleri

Tekstil Teknolojisi

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Çocuk Gelişimi

İlk ve Acil Yardım

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Mengen Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Mimari Restorasyon

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

İnşaat Teknolojisi

Lojistik

İÖ: İkinci Öğretim

* İngilizce hazırlık gerektirir

** İngilizce ve Türkçe hazırlık gerektirir

*** Arapça ve Türkçe hazırlık gerektirir 

**** Özel yetenek sınavı ile kabül yapılır

***** Arapça hazırlık gerektirir

Diğer tüm programlar Türkçe hazırlık gerektirir 

 

Teknik sorunlar için 0374 254 10 00 - 1158 (dahili no) numaralı telefondan, kayıtlar ile ilgili olarak yasinabali@ibu.edu.tr email adresinden Yasin Abalı ile iletişime geçebilirsiniz.
Erasmus
Mevlana
Farabi
YÖS Koordinatörlüğü
AKTS/DE Koordinatörlüğü