AİBÜ Kurum Arşivi, Rektörlük binası zemin katında, 110 metrekare alana, compact arşiv dolapları döşenerek kurulmuştur. Dolapların kapasitesi, 8 cm’lik klasörlerden toplam 10.500 adettir. Dolaplarda bütün birimlerimize yer açılmış olup, birim arşivlerimizden 5 yılını dolduran arşiv malzemelerinin devri yapılmaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arşivi web sitesi


www.utak2018.ibu.edu.tr