EN
|
Senato

Üniversite Senatosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14.maddesine göre Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

 (1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

 (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

 (4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

SENATO ÜYELERİ
ÜST YÖNETİM
     
  Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI  
  Rektör  
     
Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ Prof. Dr. Aydın HİM Prof. Dr. Kamil GÜREL
Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı
DEKANLAR
     
Prof. Dr. Ekrem GÜREL Prof. Dr. Tarık VURAL Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Eğitim Fakültesi Dekan V.
     
Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU Prof. Dr. Ömer ÖZYURT Prof. Dr. Ahmet Serkan ECE
Tıp Fakültesi Dekan V. Mühendislik Fakültesi Dekanı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
     
Prof. Dr. Ali KELEŞ Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı İletişim Fakültesi Dekan V.
     
Prof. Dr. Bilal GÖKKIR Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Prof. Dr. Aydın HİM
İlahiyat Fakültesi Dekan Ziraat Fakültesi Dekan Mimarlık Fakültesi Dekan V.
     
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN Prof. Dr. Nazmiye YILDIRIM Prof. Dr. Asım SALDAMLI
Hukuk Fakültesi Dekanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Turizm Fakültesi Dekanı
     
Prof. Dr. Ümid KARLI    
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı    
ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLERİ
     
Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Doç. Dr. Mesut KULELİ Doç. Dr. Rahmi YÜCEL
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürü
     
Doç. Dr. Osman ÇAVUŞ Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR Öğr. Gör. Hakan ÇAMBEL
Mengen M.Y.O. Müdürü V. Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. Müdürü Gerede M.Y.O. Müdür V.
     
Dr. Öğr. Üyesi Macit DEMİRER Prof. Dr. Kamil GÜREL Dr. Öğr. Üyesi Bahattin ÖZTOPRAK
Seben İzzet Baysal M.Y.O. Müdürü Mehmet Tanrıkulu Sağ.Hiz. M.Y.O. Müd. V. Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O. Müdürü
     
Prof. Dr. Ömer ÖZYURT    
Bolu Teknik Bilimler M.Y.O. Müdürü    
FAKÜLTE TEMSİLCİLERİ
     
Prof. Dr. Osman GÖRÜR Prof. Dr. Ruziye COP Prof. Dr. Ferhad MURADOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi Ziraat Fakültesi Temsilcisi
     
Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN Doç. Dr. Turgay PEKDEMİR  
Eğitim Fakültesi Temsilcisi Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi
     
Prof. Dr. Himmet KARADAL Doç. Dr. Hamiyet KILINÇ Doç. Dr. Cengiz IŞIK
İletişim Fakültesi Temsilcisi Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi Tıp Fakültesi Temsilcisi
     
Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA Doç. Dr. Aysun TUNA
İlahiyat Fakültesi Temsilcisi Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
     
Dr. Öğr. Üyesi İsa BAYHAN Doç. Dr. Oya ERU Prof. Dr. Ali AYCAN 
Turizm Fakültesi Temsilcisi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi 
     
İhsan AĞCAN Genel Sekreter (Raportör)