EN
|
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu pdf
KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması pdf
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ pdf
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ pdf
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu doc