EN
|
İzzet Baysal Şükran Günleri

Bolu Belediyesi 1990 yılında 11 Mayıs’ı “İzzet Baysal Şükran Günü”Abant İzzet Baysal Üniversitesi ise 1995 yılından itibaren “İzzet Baysal Günleri” olarak ilan etmişler, 2002 Yılından itibaren ise “İzzet Baysal Şükran Günleri” olarak kutlanmaktadır. 2007 Yılında Bolu Valiliğinin önderliğinde “İzzet Baysal Şükran Günleri Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Yönergesi” hazırlanarak, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerine sunulmuş, 07.11.2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Yönergenin kabulünden sonra her sene Mayıs ayının 11,12 ve 13’üncü günlerinde (3) gün festival havasında kutlanacaktır.

13 Mayıs 2012 tarihinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda alınan karar gereği 2013 yılından itibaren bu kutlamalar Bolu Kent Konseyi tarafından organize edilerek, “İzzet Baysal Şükran Günleri” olarak kutlanacak. Valilik, Belediye ve Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşlar gerekli desteği sağlayacaklardır.