EN
|
Genel Sekreterlik
İhsan AĞCAN
Genel Sekreter
İsmail TEMEL
Genel Sekreter Yardımcısı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İstatistik Birimi
Basımevi
Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
Koordinasyon
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma
Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Nihani Yıldırım
Genel Sekreter Yardımcısı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yazı ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Disiplin ve Ceza İşleri Birimi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Koordinasyon
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
Bolu İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Turizm Fakültesi Dekanlığı
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Genel Sekreterlik Görev ve Sorumlulukları

 • Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan karaların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim kurulu kararlarının Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.
 • Kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve bağlı diğer birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.
 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör'e öneride bulunmak.
 • Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak.
 • Genel Sekreterlik' e bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcılarıyla koordinasyon halinde olmak.
 • Üniversitenin yazışmalarında imza yetkisini kullanmak ve bu yetkiyi gerektiğinde yardımcılarına devretmek.
 • Yönetim kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Üniversiteyi Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı vb. kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek
 • Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili Daire Başkanlıklarını koordine etmek.
 • Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak.
 • Genel Sekreter Yardımcılarıyla ve Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak.
 • Basın ve Halkla İlişkiler ile Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak.
 • Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Yönetim kurulu, Senato ve Rektör' ün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.