EN
|
Basın ve Halkla İlişkiler
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunan ekibi ile Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini ortaya koymasını sağlayacak projeleri geliştirerek çeşitlendirir. Bünyesinde Halkla İlişkiler, Haber Merkezi, Grafik Tasarım, Fotoğraf ve Video, Bilgi Edinme birimlerini bulundurmaktadır.

Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin Web Sitesi