EN
|
Basımevi

İzzet Baysal Vakfı’nın tam katkılarıyla 1996 yılında kurulan Bolu Abant İzzet Baysal Üni­versitesi Basımevi; üniversite yayınları ve bunların dışında kalan tüm matbu evrak ve kırtasiye basımı ile ilgili çalışma yapmaktadır.

Basımevi, bağlı bulunan akademik ve yönetsel birimler ile Döner Sermaye birimlerinin görev­lerini yaparken gerekli olan tüm yazılı materyallerin zamanında ve doğru olarak sağlanmasını, özel kişi ve kurumların benzer taleplerini ücreti karşılığında yapmaktadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üni­versitesi Basımevi Web Sitesi