EN
|
BAİBÜ Logosu
  • İlk bakışta ortadaki ışık kaynağını çerçeveleyen üç yarım bir çeyrek çemberden oluşan bir sembol görülmektedir. Biraz daha dikkatli bakıldığında, belden yukarısı görünün bir insan figürü (başı güneşe benzeyen, kolları kanat gibi iki yana açılmış bir BİLGE İNSAN varlığı) görülebilir. 
  • Burada; güneş-baş bilgeliği ve bilgi yaymayı, yukarıya dönük kollar ise; ilerlemeyi, gücü, güveni ve korumayı simgelemektedir. Kollarının ikiden fazla olmasının nedeni hem geniş bir kitleye kucak açabileceğini hem de kapsadığı konuların zenginliğini göstermektedir.
  • Çeyrek çember kullanılarak yarım çemberlerin aşağıda oluşturduğu tıkanıklık giderilmiş, aynı zamanda bu eleman, sembolün genel görünümündeki simetriyi de bozarak monotonluğu ortadan kaldırmıştır.
  • Çemberin üst yarısı kaldırılarak engelsiz, hür düşünceli, bağımsız ve sonsuzluğa uzanan geniş bir atmosfer yaratılmak istenmiştir.
  • Renk olarak yeşil ve mavi düşünülmüştür. Bilindiği gibi Bolu denilince akla bu iki renk gelmektedir. Renklerden biri amblem için, diğeri yazı için kullanılmalıdır. Amblemde tek renk üzerinde durulmasının sebebi baskı sırasındaki olası renk kaymalarının önüne geçmektir.

    İngilizce logoyu görüntülemek için tıklayınız.